PAR MUMS | JAUNUMI | MEDICĪNAS IZDEVUMI | CITI IZDEVUMI | TOPOŠIE PROJEKTI | KONTAKTI

 

Homo doctus in se semper divitias habet! *

    Medicīnas apgāda radošo komandu veido ārsti un cilvēki ar medicīnisko izglītību, kā arī pieredzes bagāti filologi, kas ilgstoši strādājuši gan ar profesionālās, gan zinātniski populārās medicīnas tekstiem.

    Medicīnas apgādā izdoto grāmatu autori ir daudzi Latvijā pazīstami dažādu specialitāšu ārsti, augsta līmeņa medicīnas profesionāļi un medicīnas augstskolu mācībspēki.

    Medicīnas apgādā izdotās grāmatas tiek izmantotas gan kā mācību līdzeklis medicīnas studentiem un rezidentiem, gan kā palīglīdzeklis ārstiem kvalifikācijas celšanai un zināšanu papildināšanai.

    Medicīnas apgādā tiek izdoti arī Latvijas autoru populāri zinātniskie darbi par veselīgu dzīvesveidu, slimībām un iespējām tās ārstēt, un kā no tām sevi pasargāt.

* Zinošs cilvēks vienmēr sevī glabā bagātību

 


PAR MUMS | JAUNUMI | MEDICĪNAS IZDEVUMI | CITI IZDEVUMI | TOPOŠIE PROJEKTI | KONTAKTI

© 2021 SIA Medicīnas apgāds, 40003890592, Miera iela 54-18, Rīga, LV-1013
+371 67362132, info@medicinasapgads.lv