PAR MUMS | JAUNUMI | MEDICĪNAS IZDEVUMI | CITI IZDEVUMI | TOPOŠIE PROJEKTI | KONTAKTI

Tautas veselības gadagrāmata 2024.


Izdošanas gads: 2023.12.01.
Formāts: Mikstais vāks, A5, 272 lpp. (krāsu)
ISBN: 978-9934-573-32-3
Cena: ZVANĪT

Edgars Vasiļevskis, Autoimūno slimību ārstēšanas ceļvedis, 2023.

Izdošanas gads: 2023.09.20.
Formāts: Cietais vāks, 165x240 mm, 136 lpp. (krāsu)
ISBN: 978-9934-573-31-6
Cena: ZVANĪT

Inese Mihailova, Autoantivielas un autoimūnas slimības, 2023.


Izdošanas gads: 2023.05.03.
Formāts: Cietais vāks, 165x240 mm, 200 lpp. (krāsu)
ISBN: 978-9934-573-30-9
Cena: ZVANĪT


PAR MUMS | JAUNUMI | MEDICĪNAS IZDEVUMI | CITI IZDEVUMI | TOPOŠIE PROJEKTI | KONTAKTI

© 2021 SIA Medicīnas apgāds, 40003890592, Miera iela 54-18, Rīga, LV-1013
+371 67362132, info@medicinasapgads.lv