PAR MUMS | JAUNUMI | MEDICĪNAS IZDEVUMI | CITI IZDEVUMI | TOPOŠIE PROJEKTI | KONTAKTI

Medicīnas apgāda grāmatas var iegādāties pie mums birojā, Rīgā, Skolas iela 3 (ceturtais stāvs 406. kabinets), tālr.: 26321928, 67362132.

Samaksāt var tikai skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu! Bankas kartes nepieņem.

 

Jāņa Rozes grāmatnīca, www.jr.lv

«Valters un Rapa grāmatu nams» SIA, www.valtersunrapa.lv 

«Apgāds Zvaigzne ABC» SIA grāmatnīca, www.zvaigzne.lv 

Latvijas grāmata SIA, www.lgramata.lv

«Rēriha grāmatnīca» SIA 

«Globuss» SIA «Aisma» grāmatnīca 

«Sprīdītis» SIA «Cēsu Sprīdītis» grāmatnīca 

Jumava grāmatnīca, www.jumava.lv 

Aizkraukles grāmata

Jēkabpils grāmata 

 

Samazinātā PVN likme grāmatām (12%) tiek piemērota šādiem izdevumiem: visa veida fiziskā formātā izdotai mācību literatūrai, daiļliteratūrai, bērniem domātai literatūrai, zinātniskajai un populārzinātniskajai literatūrai, uzziņu literatūrai, reliģiskajai literatūrai, memuārliteratūrai un to tulkojumiem.


PAR MUMS | JAUNUMI | MEDICĪNAS IZDEVUMI | CITI IZDEVUMI | TOPOŠIE PROJEKTI | KONTAKTI

© 2021 SIA Medicīnas apgāds, 40003890592, Miera iela 54-18, Rīga, LV-1013
+371 67362132, info@medicinasapgads.lv