PAR MUMS | JAUNUMI | MEDICĪNAS IZDEVUMI | CITI IZDEVUMI | TOPOŠIE PROJEKTI | KONTAKTI

LR Veselības ministrija ESF projekts

Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Eiropas Sociālā fonda projekta «Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai» mācību materiāli.

www.talakizglitiba.lv


Izdošanas gads: 2012.01.01.
Formāts:
ISBN:
Cena:

Ligita Zvīgule, Natālija Ezīte, Iveta Golubovska, Tālis Kauliņš, Aleksejs Miščuks. Vispārējās ultrasonogrāfijas metodes primārā specializācija ārstiem, 2011.

Izdošanas gads: 2011.10.26.
Formāts: A4, 116 lpp.
ISBN:
Cena: Bezmaksas izdevums

Vilnis Sosārs, Anda Jansone, Līga Keiša-Ķirse, Maija Kārkliņa, Ramona Kokina, Lidija Buklovska, Ilga Albina. Paliatīvās aprūpes programma ārstu profesionālajai pilnveidei, 2011.

Izdošanas gads: 2011.10.26.
Formāts: A4, 152 lpp.
ISBN:
Cena: Bezmaksas izdevums

Inese Kokare, Aivars Vētra, Ilze Hāznere, Ints Zeidlers, Ilga Vilka, Anita Bernharde, Anita Vētra, Lolita Cibule, Uģis Beķeris, Anda Nulle. Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas programma ārstu profesionālajai pilnveidei, 2011.

Izdošanas gads: 2011.09.20.
Formāts: A4, 134 lpp.
ISBN:
Cena: Bezmaksas izdevums

Mārtiņš Kapickis, Anda Gaile, Lilija Antoņēviča, Dace Jakovicka. Mūsdienīgas brūču aprūpes nodrošināšana, 2010.

Izdošanas gads: 2010.11.20.
Formāts: A4, 44 lpp.
ISBN:
Cena: Bezmaksas izdevums

Iveta Mintāle. Kardioloģiskās slodzes testu indikācijas, metodika, rezultātu interpretācija un tālāka taktika pacientu primārajā aprūpē, 2010.

Izdošanas gads: 2010.11.01.
Formāts: A4, 24 lpp.
ISBN:
Cena: Bezmaksas izdevums

Dace Kreicšteine, Maija Radziņa, Indra Alksne. Ultrasonogrāfija pediatrijā, 2010.

Izdošanas gads: 2010.11.01.
Formāts: A4, 48 lpp.
ISBN:
Cena: Bezmaksas izdevums

Irēna Rinka, Ilze Kreicberga. Jaundzimušo un zīdaiņu veselības aprūpe ambulatorajā praksē, 2010.

Izdošanas gads: 2010.11.01.
Formāts: A4, 44 lpp.
ISBN:
Cena: Bezmaksas izdevums

Juris Firsts. Bērnu infekcijas slimības, to diagnostika, ārstēšanas principi un aprūpe ambulatorajā praksē, 2010.

Izdošanas gads: 2010.11.01.
Formāts: A4, 100 lpp.
ISBN:
Cena: Bezmaksas izdevums

Māra Epermane. Datortomogrāfija, radioloģijas drošība un kvalitātes nodrošināšana, 2010.

Izdošanas gads: 2010.11.01.
Formāts: A4, 96 lpp.
ISBN:
Cena: Bezmaksas izdevums

Līga Krīgere. Profesionālās kvalifikācijas pilnveidošana kvalitatīvas farmaceitiskās aprūpes nodrošināšanai, 2010.

Izdošanas gads: 2010.11.01.
Formāts: A4, 44 lpp.
ISBN:
Cena: Bezmaksas izdevums

Astrīda Stirna, Sarmīte Skaida. Garīgā veselība un atkarīgo pacientu aprūpe multidisciplinārā komandā, 2010.

Izdošanas gads: 2010.11.01.
Formāts: A4, 94 lpp.
ISBN:
Cena: Bezmaksas izdevums

Angelika Krūmiņa, Aija Žileviča. Antimikrobiskās terapijas pamati, nozokomiālas infekcijas, hospitālās epidemioloģijas pamati, 2010.

Izdošanas gads: 2010.11.01.
Formāts: A4, 64 lpp.
ISBN:
Cena: Bezmaksas izdevums

Arta Olga Balode. Analītiskā procesa kvalitātes nodrošināšana laboratoriskiem izmeklējumiem, 2010.

Izdošanas gads: 2010.11.01.
Formāts: A4, 54 lpp.
ISBN:
Cena: Bezmaksas izdevums

Ināra Brakovska. Fizioterapijas speciālās metodes dažādu patoloģiju ārstēšanā – proprioceptīvā neiromuskulārā facilitācija, 2010.

Izdošanas gads: 2010.11.01.
Formāts: A4, 96 lpp.
ISBN:
Cena: Bezmaksas izdevums

Guntis Osis. Fizioterapijas speciālās metodes dažādu patoloģiju ārstēšanā – fizioterapijas metode mugurkaula mehānisko sāpju novērtēšanai un ārstēšanai pēc McKenzie koncepta, 2010.

Izdošanas gads: 2010.11.01.
Formāts: A4, 115 lpp.
ISBN:
Cena: Bezmaksas izdevums

Ilze Aizsilniece, Oskars Kalējs, Sarmīte Skaida, Daiga Auziņa, Inga Balcere, Inita Buliņa. Diagnostikas, ārstēšanas un aprūpes principi ambulatorā dienesta ārsta palīgu praksē, 2010.

Izdošanas gads: 2010.11.01.
Formāts: A4, 120 lpp.
ISBN:
Cena: Bezmaksas izdevums

Jana Ankrava, Karīna Kurtiša. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā un praksē, 2010.

Izdošanas gads: 2010.11.01.
Formāts: A4, 344 lpp.
ISBN:
Cena: Bezmaksas izdevums

Diāna Fridrihsone, Irēna Voitoviča. Invazīvo manipulāciju pielietojums dekompensētiem onkoloģiskiem un neonkoloģiskiem pacientiem pediatriskā profila praksē, 2010.

Izdošanas gads: 2010.11.01.
Formāts: A4, 52 lpp.
ISBN:
Cena: Bezmaksas izdevums

Maija Radziņa, Ilze Sedleniece. Ultrasonogrāfijas attēlu interpretācija ārsta, kas nav radiologs, praksē, 2010.

Izdošanas gads: 2010.10.01.
Formāts: A4, 24 lpp.
ISBN:
Cena: Bezmaksas izdevums


PAR MUMS | JAUNUMI | MEDICĪNAS IZDEVUMI | CITI IZDEVUMI | TOPOŠIE PROJEKTI | KONTAKTI

© 2021 SIA Medicīnas apgāds, 40003890592, Miera iela 54-18, Rīga, LV-1013
+371 67362132, info@medicinasapgads.lv